به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی ، بنابر اعلام معاونت بین الملل بیمارستان آزمون تعیین سطح متقاضیان جدید شرکت در کلاس های ترم زمستان زبان انگلیسی  کالج بین الملل دانشگاه طبق جدول زیر برای  اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه  برگزار خواهد شد.
متقاضیان مشخصات  و شماره تماس خود را تا چهارشنبه 15 آبان 98 به آدرس های farabieye.iao@gmail.com  یا farabiadmission@tums.ac.ir ارسال نمایند
خبرنگار: حمیده امیدوار
 
جدول زمان بندی آزمون تعیین سطح:
 

روز

تاریخ

ساعت

مکان برگزاری

یکشنبه

98/8/19

10:00

طبقه اول کالج بین الملل

سه شنبه

98/8/21

10:00

طبقه اول کالج بین الملل

یکشنبه

98/8/26

10:00

طبقه اول کالج بین الملل

  • حضور همکاران محترم راس ساعت مشخص شده ی برگزاری آزمون الزامیست.
 

 

شماره مطلب : 6693
به روز رسانی : دوشنبه 28 اکتبر 2019 - ساعت 07:19
ایجاد : شنبه 26 اکتبر 2019 - ساعت 10:54 2019-10-28 07:19:57