وضعیت شاخص های کمیته آسیب شناسی، مرگ و میر و عوارض بیمارستان فارابی در نیمه اول سال با حضور رییس این مرکزبررسی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر این مرکز سه شنبه30 مهر 98 با حضور دکتر محمد رضا اکبری رییس بیمارستان و دکتر مهدی صنعتکار و دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاونان اجرایی و درمان برگزار شد.
در این جلسه موارد منجر به عارضه دو پرونده بوسیله اعضای هیئت علمی چشم پزشکی، بیهوشی و قلب بررسی و بر نکات مهمی مانند مستند سازی صحیح اقدامات درمانی، تکمیل دقیق فرم رضایت آگاهانه، توجه به اصول ایمنی بیمار و مدیریت خطر، گزارش دهی خطا بوسیله تمامی گروه های بالینی مانند اپتومتری، بیهوشی  تاکید شد.
در ادامه جلسه لیلی حسن زادگان، دبیر کمیته گزارشی از وضعیت شاخص های کمیته در نیمه اول سال 98 ارائه کرد که با پیشنهادهای اصلاحی رییس بیمارستان و اعضای کمیته همراه بود. 
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار   
 
شماره مطلب : 6681
به روز رسانی : چهارشنبه 23 اکتبر 2019 - ساعت 13:44
ایجاد : چهارشنبه 23 اکتبر 2019 - ساعت 13:41 2019-10-23 13:44:03