به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر این مرکز روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1398با حضور دکتر سید حسین صدرالسادات، ریس بیمارستان و دکتر محمد رضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه برگزارشد.
سه پرونده بالینی در این جلسه مطرح و نکات مهم آن توسط اساتید گروه چشم پزشکی و بیهوشی و قلب بررسی شد. دکتر صدر السادات، نیز بر رعایت اصول ایمنی بیمار و جراحی ایمن در اتاق های عمل تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق مصوبات کمیته ها و بخشنامه های درمانی برعهده سرپرستاران است و برای مواردی که با ایمنی و جان بیمار مرتبط است هیچ مسامحه ای پذیرفته نیست. 
همچنین اعلام آمار صفر مرگ و میر و مرگ و میر نوزادان  از ابتدای سال 98 تا کنون ، تجهیزات و لوازم پزشکی ضروری واحدهائی که کودکان و نوزادان را پذیرش میکنند و بهبود شرایط اتاقهای عمل در مراقبت از کودکان و نوزادان بعد از اعمال جراحی دیگر مباحث طرح شده در این جلسه بودند .
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5925
به روز رسانی : پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 - ساعت 08:53
ایجاد : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398 - ساعت 12:11 2019-5-16 08:53:33