گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته تعهد حرفه ای و اخلاق پزشکی این مرکز روز یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 با حضور سعید مرادی مدیر بیمارستان برگزار شد. 
 در این جلسه دکتر زهرا هاشمی، دبیر کمیته در مورد مبحث عدالت سازمانی مطالبی بیان کرد و نتایج تحلیلی دو رضایت سنجی انجام شده از کارکنان را ارائه نمود. وی همچنین با مرور سنجه های اعتبار بخشی در حوزه اخلاق حرفه ای و بالینی موارد عدم انطباق موجود را متذکر شد.
 شیوه نوبت دهی، مدیریت صف انتظار بیماران در در مانگاهها و اتاق های عمل و ضرورت تقسیم بندی ساعات مراجعه بیماران به درمانگاه ها و اتاق های عمل از دیگر مطالب مورد بحث در این جلسه بود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5915
به روز رسانی : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 - ساعت 11:51
ایجاد : يكشنبه 22 ارديبهشت 1398 - ساعت 10:08 2019-5-13 11:51:05