به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار روز سه شنبه 17 آذر 1397 از درمانگاه های مجرای اشکی و زیبائی این مرکز با حضوردکتر سید حسین صدرالسادات رییس این مرکز انجام شد. در این بازدید دکتر مهدی صنعتکار و دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاونین اجرائی و درمان و سعید مرادی، مدیر بیمارستان نیز حضور داشتند و طی آن ضمن گفتگو با اعضای هیئت علمی سرپرستار و کارکنان ، مشکلات  فضای فیزیکی درمانگاه  مجرای اشکی مطرح و در مورد راهکارهای اصلاحی گفتگو شد. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5897
به روز رسانی : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 - ساعت 11:10
ایجاد : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 - ساعت 11:10 2019-5-8 11:10:08