به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته کنترل عفونت این مرکز روز یکشنبه 15اردیبهشت 1398 با حضور دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان بیمارستان برگزار شد. 
در این جلسه 4 پرونده دارای نکات مهم کنترل عفونت بررسی شد. استفاده از تابل مرکزی جدید در هر جراحی اواستین، استریل نمودن کاست دستگاهها، بررسی امکان ارسال پیامک یادآوری زمان مراجعه برای بیماران ترخیص شده، تهیه تراکت آموزشی برای بیماران تزریق اواستین، تعیین و استقرارفرد آموزش دهنده در تریاژخروجی بخش ترخیص برخی از پیشنهادات اعضای کمیته برای کاهش موارد عفونت پس از عمل بود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5886
به روز رسانی : دوشنبه 6 می 2019 - ساعت 14:25
ایجاد : دوشنبه 6 می 2019 - ساعت 12:11 2019-5-6 14:25:07