پنجشنبه 12  اردیبهشت 1398

مراقبت های پرستاری در کودکان مبتلا به گلوکوم

اداره کنندگان: دکتر زکیه واحدیان – دکتر شکوه ورعی – شادان پدرام – شادی رضایی – رضا سلمان نژاد

زمان: 10:30 – 8:00                                                                         سالن کاسپین

زمان

عنوان

سخنرانان

8:00 7:30

افتتاحیه

دکتر شکوه ورعی

شادی رضایی

8:20 8:00

مروری بر کلیات گلوکوم مادرزادی

ماهک فروتن

مریم کنگاوری

8:40 8:20

روش های درمانی در گلوکوم مادرزادی

ندا بایرامی

9:00 8:40

مراقبت هاي پرستاری در گلوکوم مادرزادی با تاکید بر دارو درمانی

رضا سلمان نژاد

9:30 9:00

مقاله آزاد

دکتر شکوه ورعی

9:50 9:30

پرسش و پاسخ

10:30 9:50

تصویر برداری در گلوکوم (UBM , GDX ,Gonioscopy ,Perimetry)

 

مهرناز ولدخان

پیام نبوتی

محمدسعید حسین زاده

11:00 10:30

پذیرایی و استراحت

 

 


پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398

مراقبت های پرستاري در اعمال جراحي گلوکوم

اداره کنندگان: دکتر رضا زارعی - زهرا میرزایی – مریم صباغی – حمید سبزعلی – معصومه زنگنه

زمان: 13:00 – 11:00                                                                           سالن کاسپین

زمان

عنوان

سخنرانان

11:20 11:00

مقدمه ای درجراحی های گلوکوم( ابزار، تجهیزات و تکنیک های جراحی)

مریم صباغی

11:40 11:20

نقش پرستار در  جراحی شانت

عاطفه مجاوری

12:00 11:40

اهمیت نقش پرستار درجراحی  TBx

طیبه صادقی اکبری

12:20 12:00

وظایف پرستار درجراحی  DS

سهیل بازیار

12:30 12:20

پرسش و پاسخ

13:00 12:30

کاربرد لیزر درمانی در بیماری گلوکوم

سودابه علی آبادیان

14:00 13:00

نماز و ناهار

 

 

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398

پیشگیری و آموزش به بیماران گلوکومی

اداره کنندگان: دکتر سید مهدی طباطبایی - زینب چاوشی – ابوالقاسم پوریانی – محمد رزازان - فاطمه میربازغ

زمان: 15:30 – 14:00                                                                         سالن کاسپین

زمان

عنوان

سخنرانان

14:15 14:00

کیفیت زندگی در بیماران گلوکوم

فاطمه میربازغ

14:30 14:15

آموزش خودمراقبتی در گلوکوم

بهاره نبی زاده

14:45 14:30

غربالگری و شناسایی بیماران پرخطر

الهام بصیری

15:00 14:45

حمایت روحی و روانی از بیماران گلوکوم

محمد رزازان

15:10 15:00

مقاله آزاد

آزیتا مهربخش

15:30 15:10

پرسش و پاسخ

16:00 15:30

اختتامیه

 
شماره مطلب : 5859
به روز رسانی : پنجشنبه 2 می 2019 - ساعت 09:53
ایجاد : پنجشنبه 2 می 2019 - ساعت 09:45 2019-5-2 09:53:49