به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاراین مرکز روز شنبه 31فروردین 1398 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. 
در این جلسه عناوین اهداف کمیته برای اجرا در سال 98 بررسی و تصویب شد. برخی از این عناوین شامل برگزاری کلاس های آموزشی استرس شغلی و بیماری های شغلی برای تمامی کارکنان، پیاده سازی اصول و استانداردهای ارگونومی در واحد مدارک پزشکی، اصلاح ارگونومیک شرایط کاری کمک بهیاران و بیماربران، بیهنه سازی شرایط فعلی استفاده از آب ژاول در رختشویخانه با رویکرد پیشگیرانه مخاطرات شغلی، تدوین و بازنگری دستورالعمل های ایمنی در واحد تاسیسات، برنامه ریزی برای کاهش عوامل زیان آور محیط کار و برنامه ریزی برای بهبود روند معاینات طب کار هستند.
همچنین مهندس الناز نصیرلو، دبیر کمیته برنامه آموزشی پیش بینی شده برای تمامی گروه های هدف را ارائه کرد. 
خبر وعکس: امیدوار
 

 

شماره مطلب : 5785
به روز رسانی : شنبه 31 فروردين 1398 - ساعت 13:32
ایجاد : شنبه 31 فروردين 1398 - ساعت 12:50 2019-4-20 13:32:48