به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه های قرنیه و استرابیسم بیمارستان که با حضور سعید مرادی، مدیر و دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان این مرکز روز سه شنبه 27فروردین 1398 انجام شد، ضمن گفتگو با سرپرستاران و کارکنان در رابطه با عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار، پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایمنی بیماران جمع آوری شد.
ضرورت تکمیل فرم رضایت آگاهانه در درمانگاه ها، حضور اعضای هیئت علمی در درمانگاه کاتاراکت، ارسال گزارش خطا از درمانگاه قرنیه، بازنگری در لیست اولویت بندی بیماران در درمانگاه ها، ارسال لیست عمل جراحی از درمانگاه قرنیه به اتاق عمل از مهم ترین مسایل مورد تاکید در این بازدید بود.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5778
به روز رسانی : سه شنبه 27 فروردين 1398 - ساعت 12:14
ایجاد : سه شنبه 27 فروردين 1398 - ساعت 12:11 2019-4-16 12:14:17