به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این مرکز موفق به کسب گواهینامه استقرار نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فراورده ها (هموویژلانس) شد
این گواهینامه با اعتبار یکساله و طی 4 روز برگزاری آزمون هموویژلانس و شرکت 346 نفر از کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی در این آزمون، به این بیمارستان اهدا شد .
 
شماره مطلب : 5764
به روز رسانی : پنجشنبه 29 فروردين 1398 - ساعت 09:31
ایجاد : يكشنبه 25 فروردين 1398 - ساعت 12:24 2019-4-18 09:31:14