به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی در اولین جلسه کمیته کنترل عفونت این مرکز که روز چهارشنبه 21فروردین 1398با حضور دکتر محمد رضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه و دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان بیمارستان برگزار شد، پرونده سه بیمار از نظر نکات مهم در کنترل عفونت بررسی شد.  
در این جلسه دکتر علی طباطبائی، رئیس بخش اورژانس بیمارستان با تاکید بر این این نکته که در مراکز آکادمیک مسئولیت نهائی درمان با اعضای هیئت علمی است، گفت: حتما روال درمان و موارد مهم باید توسط دستیار ارشد و مسئول شیفت به اطلاع اتند کشیک برسد و اقدامات با نظارت مستقیم وی انجام شود. 
همچنین دستورالعمل گزارش دهی بیماریهای واگیر در اتباع خارجی گیرنده خدمت در بیمارستانهای کشور قرائت شد.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5763
به روز رسانی : دوشنبه 16 ارديبهشت 1398 - ساعت 11:57
ایجاد : پنجشنبه 22 فروردين 1398 - ساعت 11:58 2019-5-6 11:57:18