به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته فناوری اطلاعات سلامت این مرکز روز سه شنبه 20 فروردین 1398 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
بررسی امکان کدگذاری (تشخیص و اقدام جراحی) پرونده های لیزیک براساس کتاب  (ICD) در  HISمهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه بود که با توضیحات شادی رضائی، مدیر پرستاری و لیلا فیضی نیا، مسئول واحد مدارک پزشکی در این مورد همراه بود. همچنین درباره انجام پایلوت الکترونیک شدن برگه خلاصه پرونده یک بخش و یک درمانگاه و امکان دریافت الکترونیک نوبت های پیگیری  توسط بیماران بحث و تبادل نظر شد. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5753
به روز رسانی : سه شنبه 20 فروردين 1398 - ساعت 13:37
ایجاد : سه شنبه 20 فروردين 1398 - ساعت 13:34 2019-4-9 13:37:21