به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، روز دوشنبه 19 فروردین اولین جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی این بیمارستان در سال 98 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. در این جلسه گزارش کالیبراسیون تجهیزات که توسط کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی در زمستان سال 97 انجام شده بود ارائه شد. 
همچنین آموزش به دستیاران درباره نحوه کار با تجهیزات موجود بیمارستان و نگهداشت آن ها به عنوان یکی از اهداف کمیته در سال 98 تعیین شد و ارائه گزارش در مورد نتایج مدیریت منابع و مصارف در سال 97 و تجهیزاتی که بدون تایید واحد تجهیزات پزشکی خریداری شده است به جلسه آینده موکول شد.
عکس و خبر: امیدوار
 
شماره مطلب : 5748
به روز رسانی : دوشنبه 19 فروردين 1398 - ساعت 11:00
ایجاد : دوشنبه 19 فروردين 1398 - ساعت 10:56 2019-4-8 11:00:25