روز جهانی مددکاری اجتماعی یک روز قراردادی بین مددکاران اجتماعی است که هر ساله در سومین سه شنبه ماه مارس (اسفند- فروردین) گرامی داشته می شود. مددکاران اجتماعی در این روز و بعضاً کل ماه مارس برنامه های نمادین را ترتیب می بینند تا مأموریت و رسالت حرفه مددکاری اجتماعی را یادآوری نمایند.
امسال این روز مصادف با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ و ۱۲ رجب ۱۴۴۰ و تقریبا مقارن با روز ملی مددکاری اجتماعی (۱۳ رجب) است که به طور سنتی در سالروز میلاد امام علی علیه السلام برگزار می شود.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مددکاران اجتماعی در سراسر کشور نیز همه ساله برنامه های متنوعی به مناسبت این روز برپا می کنند.
شعار این روز بر اساس دستورکار ۱۰ ساله مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی است که سالهای گذشته با آیتمهای کلی ارتقاء شأن و کرامت انسانی و دو سال اخیر نیز با عنوان مددکاری اجتماعی و محیط زیست بوده و امسال و سال آینده که آخرین سال این دستور کار محسوب می شود بر اساس روابط بین انسانها و اهمیت آن پیش خواهد رفت.
 
منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
شماره مطلب : 5721
به روز رسانی : دوشنبه 27 اسفند 1397 - ساعت 15:41
ایجاد : دوشنبه 27 اسفند 1397 - ساعت 14:17 2019-3-18 15:41:16