به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر محبوبه میرزایی، رییس اداره آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر نیازی و ایلاتی کارشناسان ستادی حوزه های نظارت بر اورژانس و آمارواطلاعات معاونت درمان ضمن حضور در بیمارستان فارابی در جلسه ای مشترک به بررسی کیفیت ثبت داده ها و محاسبه شاخص های بخش اورژانس این بیمارستان پرداخته و در مورد بهره گیری بهینه از آمار و شاخص های آماری بخش اورژانس تبادل نظر کردند. 
شرکت کنندگان در جلسه بر این نکته که مدیریت بهینه بخش اورژانس مستلزم بهره گیری از اطلاعات و شاخص های آماری دقیق در خصوص منابع و عملکرد این بخش است تاکید کردند. 
 توضیح اینکه: سعید مرادی، مدیر، دکتر سید علی طباطبائی، رییس بخش اورژانس، دکتر آرش میرمحمد صادقی، عاون درمان؛ شادی رضائی، مدیر پرستاری؛ لیلا فیضی نیا، مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت و معصومه نیکبخت کارشناس آمار بیمارستان فارابی در این جلسه حضور داشتند. 
خبر و عکس:امیدوار
 
شماره مطلب : 5412
به روز رسانی : چهارشنبه 19 دى 1397 - ساعت 13:56
ایجاد : چهارشنبه 19 دى 1397 - ساعت 13:56 2019-1-9 13:56:18