به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی روز دوشنبه 17دی ماه 1397 با حضور مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
در این جلسه پس از پیگیری مصوبات قبلی کمیته و قرائت دو نامه دریافتی، علی اکبر عسگری، مسئول واحد مدیریت حوادث و پدافند بیمارستان گزارش عملکرد ماهانه این واحد را ارائه کرد. 
در ادامه فیلم مانور بحران پنجم دی ماه که با مشارکت ستاد مدیریت بحران و سازمان های امدادی منطقه 11 برگزار شد به نمایش درآمد و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5392
به روز رسانی : سه شنبه 18 دى 1397 - ساعت 11:02
ایجاد : دوشنبه 17 دى 1397 - ساعت 13:40 2019-1-8 11:02:32