معاون اجرایی  بیمارستان: دکتر مهدی صنعت کار

مرتبه علمی:دانشیار

رشته تخصصی: متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل

مسئول دفتر:سعید معز

تلفن تماس: 2344

شماره مطلب : 5383
به روز رسانی : سه شنبه 8 مرداد 1398 - ساعت 16:30
ایجاد : شنبه 15 دى 1397 - ساعت 13:30 2019-7-30 16:30:19