گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اولین جلسه کارگاه تعهد حرفه ای با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنج شنبه 13 دی ماه 1397 در بیمارستان فارابی برگزار شد.

دکتر همایون امینی، مسئول دفتر تعهد حرفه‌ای و مشاور رییس دانشگاه به بیان مفاهیم پروفشنالیزم پرداخت و گفت: قدیمی ترین متن در مورد تعهد حرفه ای قانون حمورابی و معروفترین آن سوگند نامه بقراط است.
وی حرفه مندی پزشکی را یک قرارداد اجتماعی بین جامعه و شاغلین حرف پزشکی دانست و افزود: خیرخواهی، رازداری، درستکاری و شرافت، پاسخگویی و ارائه توضیح انتظارات مردم از پزشک است و در مقابل، پزشکان نیز از مردم انتظار اعتماد، حق قضاوت مستقل، سطح قابل قبول زندگی و پاداش (مالی یا غیر مالی) دارند.

دکتر امینی همچنین اظهار داشت: این انتظارات متقابل در سطوح بالاتر بین مردم و نظام سلامت نیز وجود دارد.
رییس دفتر تعهد حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران حرفه مندی را به منزله یک قرارداد اجتماعی تلقی کرد که بخشی از مفاد آن مانند قوانین و ضوابط آموزش پزشکی، گواهی ها، تمدید مجوز ها، سوگند نامه پزشکان و راهنمای رفتار حرفه ای  تدوین شده ولی بخش مهمی از آن مانند نحوه رفتار با بیمار نانوشته است.
وی با تاکید بر این نکته که نتیجه تعهد حرفه ای قابل اعتماد شدن یک حرفه است، افزود: حرفه ای بودن یک خصوصیت ارزشی نیست بلکه امتیازی است که جامعه به فرد عظا می کند  و بستگی به باور جامعه به قابل اعتماد بودن اعضای آن حرفه دارد.
دکتر امینی در ادامه  اصول سه گانه پروفشنالیزم پزشکی  را اولویت منافع بیمار، اتونومی( خودمختاری بيمار در تصميم‌گيری) و عدالت اجتماعی دانست و خصوصیات رفتار حرفه ای پزشکی را برشمرد.
وی در پایان بحث خویش در پاسخ این سوال که چرا باید بیش از پیش به تعهد حرفه ای پزشکی توجه کرد گفت: چون تهدید و کم رنگ شدن تعهد حرفه پزشکی مستقیما سلامت بیمار را در معرض خطر قرار می دهد و آموزش یکی از اقدامات مهم و ابتدائی برای تقویت تعهد حرفه ای است ولی کافی نیست و باید معیارهای تعهد حرفه ای در گروه پزشکی ارزیابی شده و به حرفه مندان این گروه بازخورد داده شود.

در ادامه این کارگاه دکتر فریبا اصغری، عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی ، دکتر سید طه یحیوی،عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی، دکتر فاطمه علیپور، عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی و دکتر میر احمد شجاعی، عضو هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب در مورد معیار های  تعالی، نوع دوستی، عدالت و احترام پروفشنالیزم صحبت کردند و ضمن تبادل نظر با شرکت کنندگان به سوالات آن ها پاسخ دادند.

دکتر فرزاد پاکدل، عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هماهنگ کننده کارگاه در حاشیه آن اظهار داشت: جلسه دوم کارگاه روز پنجشنبه 20 دی ماه در بیمارستان فارابی برگزار می شود و شرکت تمامی همکاران به ویژه اعضای هیئت علمی و دستیاران بیمارستان فارابی در آن آزاد است.

 خبر و عکس: امیدوار

 

شماره مطلب : 5379
به روز رسانی : پنجشنبه 13 دى 1397 - ساعت 14:06
ایجاد : پنجشنبه 13 دى 1397 - ساعت 13:55 2019-1-3 14:06:55