به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر محمدرضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه با ارسال نامه ای از زحمات دکتر رامک روحی پور در زمان تصدی مدیریت برنامه دستیاری بیمارستان فارابی تقدیر و تشکر کرد. متن این نامه بدین شرح است:
 
استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر روحی پور
بی شک مسئولیت در امور آموزش دستیاران مستلزم از خودگذشتگی و زحمت فراوان است. به نوبه خود از اینکه طی دو سال گذشته بار سنگین مسئولیت اداره امور دستیاران را عهده دار شدید، سپاسگزاری میکنم و یقین دارم مجموعه فارابی کماکان از حضور موثرتان در سایر امور آموزشی و درمانی بهره مند خواهد بود.
 
دکتر محمدرضا اکبری
مدیر گروه چشم
 
شماره مطلب : 5374
به روز رسانی : چهارشنبه 12 دى 1397 - ساعت 15:09
ایجاد : چهارشنبه 12 دى 1397 - ساعت 15:09 2019-1-2 15:09:07