به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر محمدرضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه با ارسال نامه ای از زحمات دکتر فریبا قاسمی در زمان تصدی معاونت آموزشی بیمارستان فارابی تقدیر و تشکر کرد. متن این نامه در ادامه آمده است.
 
استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر قاسمی
بی شک مسئولیت در امور بیمارستان مستلزم از خودگذشتگی و زحمت فراوان است. به نوبه خود از اینکه طی دو سال گذشته بار سنگین مسئولیت معاونت آموزشی بیمارستان را عهده دار شدید، سپاسگزاری میکنم و یقین دارم مجموعه فارابی کماکان از حضور موثرتان در سایر امور آموزشی و درمانی بهره مند خواهد بود.
 
دکتر محمدرضا اکبری
مدیر گروه چشم
 
شماره مطلب : 5373
به روز رسانی : چهارشنبه 12 دى 1397 - ساعت 14:54
ایجاد : چهارشنبه 12 دى 1397 - ساعت 14:54 2019-1-2 14:54:33