به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر محمدرضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ابلاغی دکتر مسعود محمدی، دانشیار و عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی را به عنوان مدیر برنامه دستیاری این بیمارستان منصوب کرد. متن ابلاغ به این شرح است:
 
جناب آقای دکتر مسعود محمدی
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی
 
با سلام و احترام
نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر دستیاری بیمارستان فارابی منصوب می گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره گیری از دانش و تجربیات خود و هماهنگی با معاون آموزشی گروه در جهت تحقق اهداف برنامه های آموزشی دستیاران موفق باشید.
- برقراری ارتباط با معاونت دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی واحد مجری طرح
- پیش بینی ظرفیت قابل قبول تعداد دستیاران مورد نیاز هر بخش و تخصص بر اساس الگوی تدوین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    
- توزیع دستیاران و تنظیم برنامه چرخشی آنها بر اساس پیشنهاد رئیس بخش در واحد مجری طرح
- دریافت احکام معرفی دستیاران از حوزه معاونت آموزشی بیمارستان
- نظارت بر انجام حضور و غیاب دستیاران و اعلام گزارش مربوطه به معاون آموزشی بیمارستان
- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده از جانب بخشهای مختلف
- پیشنهاد تشویق و بررسی تخلفات دستیاران و اعلام آن به معاونت امور دستیاری دانشکده پزشکی از طریق معاونت آموزشی مرکز
- تدوین برنامه ارزشیابی دوره ای دستیاران با هماهنگی بخشهای ذیربط
- نظارت بر اجرای صحیح برنامه ارزشیابی دوره ای دستیاران
- گرفتن برنامه های ارزشیابی دوره ای دستیاران از بخشهای مختلف تخصصی و ارسال آن به کمیته ارزشیابی آموزشی جهت کنترل کیفی آنها
- گزارش فعالیتهای آموزشی هر عضو هیئت علمی در رابطه با ارزشیابی دوره ای دستیاران به کمیته نظارت مجری طرح و کمیته برنامه ریزی کادر
- تدوین مقررات ویژه دستیاری در هر واحد آموزشی، درمانی براساس ضوابط تصویب شده و اعلام آن به دستیاران
- تنظیم و تدوین شرح وظایف دستیار ارشد در مرکز.
-انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیرگروه چشم و معاون آموزشی بیمارستان
 
دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
شماره مطلب : 5367
به روز رسانی : سه شنبه 11 دى 1397 - ساعت 18:26
ایجاد : سه شنبه 11 دى 1397 - ساعت 18:26 2019-1-1 18:26:15