به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر محمدرضا اکبری، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه در ابلاغی دکتر علیرضا خدابنده، دانشیار و عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی را به عنوان معاون آموزشی گروه چشم پزشکی منصوب کرد. متن این ابلاغ به شرح زیر است: 
 
جناب آقای دکتر علیرضا خدابنده
دانشیار و عضو محترم هیئت علمی بیمارستان فارابی 
 
با سلام و احترام
 نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در سطوح مختلف علمی و آموزشی، بموجب این ابلاغ بعنوان معاون آموزشی گروه چشم پزشکی منصوب می گردید تا وظایف و امور مشروحه ذیل را به نحو شایسته بانجام رسانید. امید است با اتکال به تاییدات الهی و بهره گیری از دانش و تجربیات خود در جهت تحقق اهداف برنامه های آموزشی گروه موفق باشید.
 
1- نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی بخش ها
2- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیات علمی 
3- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه ای 
4- همکاری در اجرای ارزشیابی فعالیتهای بخشها و اعضای هیات علمی
5- برنامه ریزی برای ارائه خدمات کمک آموزشی به بخش ها
6- تشکیل و اداره کمیته های آموزشی گروه
7- تدوین و حمایت از طرح های مربوط به توسعه آموزش در بیمارستان
8- مدیریت و نظارت بر استفاده از فضاهای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و کلاس های درس) و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس و سایر اماکن حسب مورد
9- راه اندازی و تجهیز واحد سمعی و بصری جهت کمک به بکارگیری روش ها و تکنولوژی های جدید توسط بخش ها 
10- نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری تجهیز پاویون های دستیاران، کارورزان و دانشجویان
11- همکاری در تقسیم و معرفی فراگیران به بخش های آموزشی 
12- نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران 
13- برنامه ریزی و نظارت بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی خصوصاً با تاکید بر کار عملی در موارد عمومی و اورژانس چشم 
14- انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیرگروه چشم و معاون آموزشی بیمارستان
 
دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره مطلب : 5366
به روز رسانی : سه شنبه 11 دى 1397 - ساعت 18:14
ایجاد : سه شنبه 11 دى 1397 - ساعت 18:14 2019-1-1 18:14:27