به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته ایمنی بیمار این مرکز روز دوشنبه10دی ماه1397 با حضور دکتر مهدی صنعتکار، معاون اجرائی و سعید مرادی مدیر بیمارستان برگزار شد. 
این جلسه به بررسی شاخصهای فصل پائیز 97 در حوزه ایمنی بیمار، بررسی خطاهای گزارش شده در فصل پاییز و ارائه گزارش بازدیدهای مدیریتی و کارشناسی این فصل اختصاص داشت.
شقایق زرگر، هماهنگ کننده ایمنی بیمار در گزارش خود از بازدیدهای مدیریتی و کارشناسی به نکات مثبت مشاهده شده در بخشها و اتاقهای عمل اشاره کرد.سپس مواردی که نیاز به  تصمیم گیری مدیران ارشد داشت را مطرح نمود.  توجه به استاندارد های اتاق عمل در بخش لیزیک، رعایت علامت گذاری موضع جراحی توسط پزشک معالج پیش از شروع جراحی، تعیین وثبت  plan جراحی قبل از بستری بیمار در کارت پنجاه، اجرای دقیق لیست اولویت بندی بیماران در اتاق عمل، Reorder  نتیجه مشاوره توسط پزشک معالج در پرونده بیمار، تاکید بر تکمیل فرم رضایت آگاهانه قبل از انتقال بیمار به اتاق عمل،، رعایت حریم خصوصی بیمار در درمانگاه رتین و مجرای اشکی، پیگیری خط تلفن بحران برای آزمایشگاه و رادیولوژی بخشی از این موارد بود و تصمیم گرفته شد از این به بعد برای بیماران بخش رتین، قبل از اعزام به اتاق عمل اکو، آنژیوگرافی و OCT انجام و همراه با برگه جواب به اتاق عمل فرستاده شوند. بیماران بستری رتین بین ساعات 7 تا 30/7 صبح قبل از اعزام به اتاق عمل ویزیت شوند و کموتراپی بیماران به شرط حضور استاد یا فلوی معالج  و با مسئولیت آن ها انجام شود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5363
به روز رسانی : سه شنبه 11 دى 1397 - ساعت 13:07
ایجاد : سه شنبه 11 دى 1397 - ساعت 12:39 2019-1-1 13:07:23