گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته آسیب شناسی ، عوارض و مرگ و میر این مرکز روز چهار شنبه پنجم دیماه1397 با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان و دکتر محمد رضا اکبری، مدیرگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
 در این جلسه یک پرونده بالینی ارجاع شده از کمیته کنترل عفونت مطرح و نکات مهم آن توسط اساتید گروه چشم پزشکی، بیهوشی و قلب بررسی شد. 
تریاژ بیماران کاندید عمل جراحی در اتاق های عمل و در اولویت قرر دادن موارد پرخط، ویزیت روزانه بیمار تا زمان حضور در بیمارستان (حتی پس از ترخیص )، نظارت کامل اتندینگ بر انجام جراحی توسط دستیاران و مداخله در صورت بروز مشکل، اهمیت ویزه مستند سازی، درج امل اقدامات و ساعت انجام آنها به ویژه در موارد پرخطر، توجه به پیگیری پس از جراحی در بیماران پرخطر از مهمترین نکات توصیه شده در این جلسه بود.
 دکتر صنعتکار نیز ضمن تشکر از حضور اعضای هیئت علمی در جلسات کمیته آسیب شناسی بر تکمیل دقیق تمامی اوراق پرونده به ویژه برگه سیر بیماری و شرح عمل توسط پزشکان معالج تاکید کرد.
خبر و عکس: امیدوار
 

 

شماره مطلب : 5342
به روز رسانی : پنجشنبه 6 دى 1397 - ساعت 13:32
ایجاد : پنجشنبه 6 دى 1397 - ساعت 12:13 2018-12-27 13:32:04