به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه آموزشی « مدیریت مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار و بیماری های شغلی» باهدف ارتقای دانش و عملکرد کارکنان بالینی و غیر بالینی در مورد بیماری های مرتبط با کار در بیمارستان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه روز چهار شنبه 21آذر139 در سالن آمفی تئاتر این بیمارستان برگزارشد.
در این جلسه که به همت واحد بهداشت حرفه ای و با همکاری آموزش کارکنان بیمارساتن اجراشد؛ دکتر نازنین ایزدی، عضوهیئت علمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران به تشریح اهمیت بیماری های شغلی در بیمارستان، انواع بیماری های شغلی و مرتبط با کار در بیمارستان ها، علل وعوامل تاثیرگذار در ابتلا به بیماری های شغلی(عوامل بیولوژیک، ارگونومیک و شیمیائی)، انواع مخاطرات محیط کار، ارائه راهکارهای پیشگیرانه مرتبط با بیماری های شغلی و مواجهه به عوامل خطرپرداخت و به موضوع پایش سلامت و لزوم انجام معاینات دوره ای طب کار تاکید شد.
خبروعکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5274
به روز رسانی : شنبه 24 آذر 1397 - ساعت 17:01
ایجاد : پنجشنبه 22 آذر 1397 - ساعت 12:51 2018-12-15 17:01:29