به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه های مجرای اشکی و مشاوره قبل بیمارستان که با حضور سعید مرادی، مدیر این مرکز روز چهارشنبه 14 آذر 1397 انجام شد، ضمن گفتگو با سرپرستاران و کارکنان در رابطه با عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار، پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایمنی بیماران جمع آوری شد.
در درمانگاه مشاوره قبل از عمل  در موردداروهایی که تاریخ انقضا آنها نزدیک است، تعیین تکلیف  و مقرر شد بررسی داروهای ترالی کد  و  تحویل آن ها به  به داروخانه از یک ماه به سه ماه مانده به تاریخ انقضا تغییر یابد.
در درمانگاه مجرای اشکی نیز موارد زیر مقرر شد :
 حریم خصوصی بیمار هنگام ویزیت پزشک  حفظ شود.
ضمن توجه به نظراساتید درمانگاه، برای بررسی نهایی تغییر نقشه درمانگاه اقدام شود.
 دستشویی در جایگاه مناسب تعبیه شود.
برای پیشگیری از احتمال سقوط روی بیمار،  پارتیشن های اتاق معاینه ایمن سازی شوند.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5229
به روز رسانی : يكشنبه 18 آذر 1397 - ساعت 07:53
ایجاد : پنجشنبه 15 آذر 1397 - ساعت 14:32 2018-12-9 07:53:21