به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی پنجمین جلسه شورای پژوهشی این بیمارستان روز چهارشنبه  14 آذرماه 1397 با حضور دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان و دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. در این جلسه دو طرح پژوهشی، پنج پروپوزال دستیاری و یک پایان نامه پزشکی عمومی مطرح و بررسی شد. اعضای شورا تمامی طرح ها و پروپوزال های طرح شده را تصویب کردند. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5214
به روز رسانی : چهارشنبه 14 آذر 1397 - ساعت 13:22
ایجاد : چهارشنبه 14 آذر 1397 - ساعت 11:45 2018-12-5 13:22:01