معاون پژوهشی: دکتر محمد طاهر رجبی

 

کارشناس پژوهش: خانم شاهدائی
داخلی: 2341 - 2336
تلفن مستقیم: 55421001 - 55421002
 

مشاهده CV

شرح وظایف معاون پژوهشی:

1. حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهش ها

        1-1. هماهنگی جهت جذب منابع و حمایت مالی پژوهشهای مورد نیاز بیمارستان
        2-1. تلاش در جهت جذب منابع، حمایت مالی و استفاده از مشاور زبان انگلیسی برای نگارش مقالات و ارسال آن به مجلات
        3-1. تلاش برای جذب منابع مالی از طریق خیرین، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با رعایت چارچوب های مربوطه 
        4-1. هماهنگی جهت استفاده از مشاوره نیروهای متخصص در زمینه اپیدمیولوژی و آمار برای طراحی صحیح، آنالیز، تایید و ثبت طرح های پژوهشی و پایان نامه ها 
        5-1. هماهنگی جهت استفاده از نیروی کارشناسی آشنا با پژوهش برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها در بیمارستان    
2. حمایت و تسهیل اجرای مطالعات Health System Research (HSR) در محیط بیمارستان
3. اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش     
4. نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان     
5. راهنمایی اعضای هیأت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه 
6. تعریف و به روز رسانی مستمر بخش پژوهشی در سایت بیمارستان
7. پیگیری تجهيز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره كتابخانه بيمارستان
8. مشارکت در فعالیت های واحد IT و سیستم HIS بیمارستان برای ارتقای مدیریت داده های بالینی و استفاده از آنها برای پژوهش
9. تهيه گزارش فعالیت های پژوهشی بیمارستان براي مراجع بالاتر 
10.  همکاری و تعامل با مرکز تحقیقات چشم پزشکی
11.  انجام سایر وظایف محوله از طرف رئیس بیمارستان
 
سیاست های اصلی بیمارستان فارابی در حوزه پژوهش:
- پیشگامی در خدمات و محصولات بینایی
- تاکید بر حرفه ای گرایی در پژوهش
- توجه به ترجمان دانش
- تاکید بر بالنده سازی منابع انسانی برای پژوهش های ملی و بین المللی
- اهمیت دادن به بازاریابی برای محصولات پژوهشی مرکز
 
زیر مجموعه های معاونت پژوهشی
     *مدیریت پژوهش (اعضای هیات علمی، دستیاران ، فلوشیپ و دکتری تخصصی)
     *کلین روم
    *آزمایشگاه ژنتیک
    *آزمایشگاه نانوافتالمولوژی
    *آزمایشگاه شیمی
    *آزمایشگاه اپتیک
    *آزمایشگاه حیوانات
    *آزمایشگاه پروتئومیکس
    *واحد فراهم آوری سلولهای بنیادین
    *بانک چشم بیمارستان فارابی

کرسی های پژوهشی:

               * کرسی پژوهشی:
                           * پرفسور شمس (کرسی پژوهشی اپیدمیولوژی بیماریهای چشم)
                           * کرسی  پژوهشی بین المللی:
                               -پرفسور پیمان
                          *کرسی نوع دوستی:
                              - پرفسور خدادوست

    *ارتباط با صنعت:
          *سینا دارو
          *بایو مد آلمان
          *عالی پیام (اثربخشی دستگاه مروارید جهت دریافت گواهی استاندارد اروپا)

برگزاری سمینار و جشنواره توسط معاونت پژوهشی

گزارش پژوهشی سال 94
گزارش پژوهشی سال 93
گزارش پژوهشی سال 92
ا
رجاع به مقالات مرکز
 مقالات منتشر در مجلات ایندکس شده

 

 

 
شماره مطلب : 71
به روز رسانی : جمعه 31 ژانویه 2020 - ساعت 16:01
ایجاد : دوشنبه 30 اکتبر 2017 - ساعت 23:19 2020-1-31 16:01:36