معاون پژوهشی: دکتر محمد طاهر رجبی
مشاهده CV

رشته: فوق تخصص اربیت 
کارشناس پژوهش: خانم شاهدائی
داخلی:2341 - 2336
تلفن مستقیم: 55421001 - 55421002
  
   زیر مجموعه های معاونت پژوهشی
     *مدیریت پژوهش (اعضای هیات علمی، دستیاران ، فلوشیپ و دکتری تخصصی)
     *کلین روم
    *آزمایشگاه ژنتیک
    *آزمایشگاه نانوافتالمولوژی
    *آزمایشگاه شیمی
    *آزمایشگاه اپتیک
    *آزمایشگاه حیوانات
    *آزمایشگاه پروتئومیکس
    *واحد فراهم آوری سلولهای بنیادین
    *بانک چشم بیمارستان فارابی

کرسی های پژوهشی:

               * کرسی پژوهشی:
                           * پرفسور شمس (کرسی پژوهشی اپیدمیولوژی بیماریهای چشم)
                           * کرسی  پژوهشی بین المللی:
                               -پرفسور پیمان
                          *کرسی نوع دوستی:
                              - پرفسور خدادوست

    *ارتباط با صنعت:
          *سینا دارو
          *بایو مد آلمان
          *عالی پیام (اثربخشی دستگاه مروارید جهت دریافت گواهی استاندارد اروپا)

برگزاری سمینار و جشنواره توسط معاونت پژوهشی

گزارش پژوهشی سال 94
گزارش پژوهشی سال 93
گزارش پژوهشی سال 92
ا
رجاع به مقالات مرکز
 مقالات منتشر در مجلات ایندکس شده

 

 

 
شماره مطلب : 71
به روز رسانی : سه شنبه 26 تير 1397 - ساعت 08:28
ایجاد : دوشنبه 8 آبان 1396 - ساعت 23:19 2018-7-17 08:28:04