معاون پژوهشی: دکتر محمد طاهر رجبی
مشاهده CV

رشته: فوق تخصص اربیت 
داخلی:2341
شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی
 ( تایید شده توسط هیات رئیسه دانشگاه)
      * نظارت بر طرح های دانشجویی، دستیاری، فلوشیپ و طرح های پژوهشی
      *هدایت جلسات منظم شورای  پژوهشی بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم
      *نظارت بر جلسات پیش دفاع و دفاع کارورزان و دستیاران
      *نظارت بر گزارش دوره ای طرح ها و تز های دانشجویی، دستیاری و فلوشیپ
      *نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی بیمارستان فارابی
      *راه اندازی بانک اطلاعات پژوهشی بیمارستان فارابی      
   زیر مجموعه های معاونت پژوهشی
     *مدیریت پژوهش (اعضای هیات علمی، دستیاران ، فلوشیپ و دکتری تخصصی)
     *کلین روم
    *آزمایشگاه ژنتیک
    *آزمایشگاه نانوافتالمولوژی
    *آزمایشگاه شیمی
    *آزمایشگاه اپتیک
    *آزمایشگاه حیوانات
    *آزمایشگاه پروتئومیکس
    *واحد فراهم آوری سلولهای بنیادین
    *بانک چشم بیمارستان فارابی

کرسی های پژوهشی:

               * کرسی پژوهشی:
                           * پرفسور شمس (کرسی پژوهشی اپیدمیولوژی بیماریهای چشم)
                           * کرسی  پژوهشی بین المللی:
                               -پرفسور پیمان
                          *کرسی نوع دوستی:
                              - پرفسور خدادوست

    *ارتباط با صنعت:
          *سینا دارو
          *بایو مد آلمان
          *عالی پیام (اثربخشی دستگاه مروارید جهت دریافت گواهی استاندارد اروپا)

برگزاری سمینار و جشنواره توسط معاونت پژوهشی

گزارش پژوهشی سال 94
گزارش پژوهشی سال 93
گزارش پژوهشی سال 92
ا
رجاع به مقالات مرکز
 مقالات منتشر در مجلات ایندکس شده

 

 

 
شماره مطلب : 71
به روز رسانی : دوشنبه 15 آبان 1396 - ساعت 09:06
ایجاد : دوشنبه 8 آبان 1396 - ساعت 23:19 2017-11-6 09:06:14