به منظور سرعت و عملکرد پذیرش بیماران، دفتر گردشگری سلامت  کلیۀ خدمات مربوط به پذیرش را از ابتدای ورود به بیمارستان فارابی تا انتهای ترخیص همراه و همگام با بیماران خارجی انجام داده و راهنمایی های لازم را جهت درمان با مشورت پزشک و بیمار ارائه می دهد.

. پروسه انجام پذیرش و درمان جهت بیماران خارجی در این بیمارستان

     نحوه دریافت پرونده بیمار و روند درمانی بیماران گردشگر سلامت:

جهت تسهیل امر درمان بیماران گردشگر سلامت باید پرونده پزشکی به همراه معرفی نامه به زبان های انگلیسی یا عربی گذاشته شود تا این موارد متعاقباً پس از مطالعه توسط پزشک مربوطه در هر گروه از طریق پست الکترونیکی به اطلاع بیمار رسانده شود. در صورت نیاز در تمام ساعات کاری این بیمارستان ، به صورت تلفنی با پزشکان کشور مبدا امکان مشاوره خواهد بود.

انجام آزمایش و سایر اقدامات پاراکلینیک: این بیمارستان آمادگی کامل برای انجام کلیه اقدامات پاراکلینیک را دارد. 

موارد قبل از عمل جراحی: پس از آماده شدن مدارک پزشکی بیمار جهت عمل جراحی آموزش داده و در لیست عمل جراحی قرار می گیرد و موارد آموزشی لازم به اطلاع وی رسانده می شود.

موارد پس از عمل جراحی : پس از اتمام عمل جراحی معمولاً بیمار ترخیص می گردد و در صورت نیاز در بخش VIPبستری می گردد.

 

اولین نوبت ویزیت : اولین نوبت ویزیت معمولاً روز بعد از عمل جراحی می باشد ولی در صورت بروز هر نوع اشکالی و نیازی ( درد، خونریزی، سوزش شدید، ...) در صورت بستری بودن پزشک بر سر بالین بیمار حاضر می شود و در صورت ترخیص شدن به اطلاع وی رسانده می شود تا به بیمارستان مراجعه کند. 

سامانه نوبت دهی اینترنتی

شماره مطلب : 418
به روز رسانی : دوشنبه 23 ژوئیه 2018 - ساعت 10:53
ایجاد : شنبه 4 نوامبر 2017 - ساعت 08:25 2018-7-23 10:53:59