عیادت کنندگان محترم می توانند بیماران خود را همه روزه از ساعت 14 تا 16 ملاقات کنند.

شماره مطلب : 1084
به روز رسانی : شنبه 19 اوت 2017 - ساعت 08:54
ایجاد : دوشنبه 6 ژوئیه 2015 - ساعت 11:45 2017-8-19 08:54:09