شناسه :
1393-04-23 09:16
2017-11-2 08:16:55

این مرکز در کلیه زمینه های فوق تخصصی قابلیت ارائه سرویس را داراست. اکثر بیماران این مرکز بیماران ویتره و رتین و سگمان قدامی می باشند ، اما بلفاروپلاستی و پیوند قرنیه نیز آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام