همه مطالب : گردشگری سلامت

1396-08-15 08:23

بخش IPD

1396-08-14 08:14

تاریخچه مرکز

    بيمارستان فوق تخصصي چشم فارابی در سال 1321 شمسی به عنوان کرسی چشم پزشکی و در مساحت 13102 مترمربع و در بافت قدیمی شهر تهران تاسیس گردید. در شرايط حاضر اين مجموعه بيمارستاني تمام خدمات جراحی و سرپایی چشم در گروه قرنیه، رتین، گلوکوم، استرا...

1396-08-13 08:25

پذیرش

1396-08-12 08:26

قیمت خدمات

1396-08-10 08:15

تجهیزات بیمارستان فارابی

این بیمارستان دارای تجهیزات روز پیشرفته دنیا می باشد. فهرستی از این تجهیزات شامل موارد ذیل می باشد:تجهیزات موجود در سگمان قدامی : توپوگراف ، پنتاکم ، اسپکولارمیکروسکوپی ، I Trace ، Orb Scan ، ORA    تجهیزات موجود در سگمان خلفی : آنژیوگ...

1393-04-23 09:30

چرا ایران؟

صفحات