همه مطالب : گردشگری سلامت

1396-08-14 08:14

تاریخچه مرکز

1396-08-13 09:52

چرا ایران؟

1396-08-13 08:25

پذیرش

1396-08-12 08:26

قیمت خدمات

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسبی نسبت به بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه برخوردار می باشد. بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرن...

صفحات