همه مطالب : گردشگری سلامت

1397-02-22 10:04

بیماریهای چشمی

1396-08-15 11:11

گردشگری سلامت

1396-08-15 11:04

گردشگری سلامت

1396-08-15 10:05

گردشگری سلامت

1396-08-15 09:57

گردشگری سلامت

1396-08-15 09:51

گردشگری سلامت

1396-08-14 08:14

تاریخچه مرکز

1396-08-13 09:52

چرا ایران؟

1396-08-13 08:25

پذیرش

1396-08-12 08:26

قیمت خدمات

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسبی نسبت به بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه برخوردار می باشد. بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرن...

صفحات