همه مطالب : گردشگری سلامت

2018-05-12 10:04

بیماریهای چشمی

2017-11-06 11:11

گردشگری سلامت

2017-11-06 11:04

گردشگری سلامت

2017-11-06 10:05

گردشگری سلامت

2017-11-06 09:57

گردشگری سلامت

2017-11-06 09:51

گردشگری سلامت

2017-11-05 08:14

تاریخچه مرکز

2017-11-04 09:52

چرا ایران؟

2017-11-04 08:25

پذیرش

2017-11-03 08:26

قیمت خدمات

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسبی نسبت به بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه برخوردار می باشد. بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرن...

صفحات