گردشگری سلامت

1396-08-15 11:11
گردشگری سلامت
/node/3607
1396-08-15 11:04
گردشگری سلامت
/node/3606
1396-08-15 11:01
یکی از شایع ترین مشکلات بینایی در دوران سالمندی، بیماری مگس پران چشم است.
/node/3605
1396-08-15 10:57
با استفاده از عینک آفتابی مناسب از چشم های خود محافظت کنید.
/node/3604
1396-08-15 10:49
IPD
/node/3603
1396-08-15 10:05
گردشگری سلامت
/node/3602
1396-08-15 09:57
گردشگری سلامت
/node/3601
1396-08-15 09:51
گردشگری سلامت
/node/3600
1396-08-15 08:23
بخش IPD
/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-vip
1396-08-14 08:14
تاریخچه مرکز
    بيمارستان فوق تخصصي چشم فارابی در سال 1321 شمسی به عنوان کرسی چشم پزشکی و در مساحت 13102 مترمربع و در بافت قدیمی شهر تهران تاسیس گردید. در شرايط حاضر اين مجموعه بيمارستاني تمام خدمات جراحی و سرپایی چشم در گروه قرنیه، رتین، گلوکوم، استرا...
/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2

صفحات