همه مطالب : فارابی در رسانه

2019-07-01 11:12

ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی به هزار شهروند روستای علی آباد دمق شهرستان ملایر

ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان فارابی در قالب طرح جهادی به بیش از 1000 نفر از شهروندان روستای علی آباد دمق از توابع شهرستان ملایر خدمات رایگان چشم پزشکی ارائه کرد.

صفحات