طلایه داران فارابی

1397-09-04 11:25

استاد دکتر پیروز: بکوشیم تا پزشکی ما همواره پاک و با شکوه باشد

گفتگوی طلایه داران این بار ما را در محضر دکتر پیروز، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی کشاند، فردی که معتقد است تمام پاکی و قداست رشته پزشکی در این است که طبیب خالص و مخلص در خدمت بیماران باشد.