طلایه داران فارابی

1397-09-04 11:25

استاد دکتر پیروز: بکوشیم تا پزشکی ما همواره پاک و با شکوه باشد

گفتگوی طلایه داران این بار ما را در محضر دکتر پیروز، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی کشاند، فردی که معتقد است تمام پاکی و قداست رشته پزشکی در این است که طبیب خالص و مخلص در خدمت بیماران باشد.

1395-02-25 16:16
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر مرتضی مواسات، فوق تخصص ویتره و رتین

1395-02-25 16:00
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر احمد عامری، فوق تخصص استرابیسم

1395-02-25 15:55
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر علی صادقی طاری، فوق تخصص اربیت و مجاری اشکی

1395-02-25 15:13
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر محمدرضا منصوری، فوق تخصص ویتره و رتین

1395-02-25 15:08
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر علیرضا کشتکار جعفری، فوق تخصص استرابیسم

1395-02-25 15:04
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر حیدر سیاتیری، فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی