همه مطالب : طلایه داران فارابی

2021-02-06 22:00

دکتر ضیاالدین یزدیان، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی درگذشت

دکتر ضیاالدین یزدیان، استاد پیشکسوت بخش استرابیسم بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سن 71 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

2018-11-25 11:25

استاد دکتر پیروز: بکوشیم تا پزشکی ما همواره پاک و با شکوه باشد

گفتگوی طلایه داران این بار ما را در محضر دکتر پیروز، استاد پیشکسوت گروه چشم پزشکی کشاند، فردی که معتقد است تمام پاکی و قداست رشته پزشکی در این است که طبیب خالص و مخلص در خدمت بیماران باشد.

2016-05-14 16:16
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر مرتضی مواسات، فوق تخصص ویتره و رتین

2016-05-14 16:00
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر احمد عامری، فوق تخصص استرابیسم

2016-05-14 15:55
تجلیل از بازنشستگان بیمارستان فارابی در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛

دکتر علی صادقی طاری، فوق تخصص اربیت و مجاری اشکی

2016-05-14 15:13

فیلم/دکتر محمدرضا منصوری، فوق تخصص ویتره و رتین

بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛ تجلیل از چشم پزشکان بازنشسته

2016-05-14 15:08

فیلم/دکتر علیرضا کشتکار جعفری، فوق تخصص استرابیسم

 بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی؛ تجلیل از چشم پزشکان بازنشسته

صفحات