همه مطالب : سمینارها و کنگره ها

2020-02-06 13:17

سیزدهمین بازآموزی تروما-اورژانس در چشم در بیمارستان فارابی برگزارشد

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سیزدهمین برنامه تروما - اورژانس در چشم را برگزار کرد.

2020-01-23 17:19

بازآموزی مدون تصویر برداری multimodal در اختلالات شبکیه در بیمارستان فارابی برگزار شد

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازآموزی مدون با عنوان« Multimodal Imaging in Retinal Disorders» را برگزار کرد. 

2020-01-16 13:24

بازآموزی مدون تعیین اندازه لنزهای داخل چشمی و لنزهای مولتی فوکال در بیمارستان فارابی برگزار شد

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه بازآموزی مدون با عنوان   IOL Power Calculation & Multifocal IOLs   را برگزار کرد. 

2019-11-28 12:56

بازآموزی مدون استرابیسم و مراقبت های پرستاری در بیمارستان فارابی برگزار شد

پرستاران بیمارستان فارابی  در بازآموزی مراقبت های پرستاری در بیماران استرابیسم  شرکت کردند. 

2019-10-10 13:17

برگزاری بازآموزی با عنوان "تجویز پریسم" در بیمارستان فارابی

همزمان با 18 مهر ماه 98 (10 اکتبر 2019)  و روز جهانی بینایی بازآموزی با عنوان "تجویز پریسم"  در بیمارستان فارابی برگزار شد.

2019-09-26 11:54

برگزاری کارگاه انتخاب موضوع در پروپوزال نویسی در بیمارستان فارابی

 اولین کارگاه از دوره آموزشی معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی در سال 98 برگزار شد.

2017-11-17 12:46

برگزاری سمینار اپتومتری اطفال در بیمارستان فارابی

سمینار یک روزه اپتومتری اطفال با حضور گسترده اساتید و کارشناسان اپتومتری دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی مختلف در بیمارستان فارابی برگزار گردید.