همه مطالب : خبر

1397-05-22 09:19
نشست هیات رئیسه دانشگاه

دکتر کریمی: تصمیمات گروه چشم‌پزشکی نباید در تضاد با اداره بیمارستان فارابی باشد

در نشست هیات رئیسه دانشگاه دو دستور گزارش فعالیت‌ها و چالش‌های پیش روی برنامه‌های بیمارستان فارابی و خط‌مشی دانشگاه عاری از دخانیات موردبررسی قرار گرفت.

1397-05-21 20:57
در مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت؛

صعود تیم والیبال بانوان بیمارستان فارابی به مرحله نیمه نهایی

صفحات