همه مطالب : خبر

1397-03-09 16:20

برگزاری نشست مشترک معاون درمان دانشگاه با اعضای گروه تخصصی چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

دکتر رضایی گفت: رسالت اصلی ما خدمت رسانی به مردم است و اگر هر یک از ما در هر پست و جایگاهی که هستیم، با احساس وظیفه ملی کار کنیم واقعا می توانیم شرایط را به خوبی مدیریت کنیم.

صفحات