همه مطالب : خبر

1397-06-01 07:51

پیام تبریک مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز پزشک

دکتر فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفت.

1397-06-01 07:04

پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز پزشک

دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در پیامی فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفت.

1397-05-30 07:36
عرفه، روز نیایش و پرستش

اعمال شب و روز عرفه

1397-05-28 18:41
درمسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكي تهران،

بانوان والیبالیست فارابی بر سکوی سوم ایستادند

صفحات