همه مطالب : خبر

1397-03-24 09:10

برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم در بیمارستان فارابی

در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، محفل تلاوت و انس با قرآن کریم در بیمارستان فارابی برگزار شد.

صفحات