همه مطالب : خبر

1397-02-26 13:58

عزم جدی مدیریت ارشد بیمارستان فارابی برای مدیریت کاهش هزینه ها

در جلسه مدیران ارشد بیمارستان فارابی، بر لزوم صرفه جویی در منابع و مدیریت هزینه ها تاکید شد.

1397-02-24 13:26

نشست صمیمانه مدیر امور پرستاری دانشگاه با کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی

کارکنان پرستاری بیمارستان فارابی با دکتر خورشید وسکویی، مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص مسائل و مشکلات حرفه ای گفتگو کردند.

صفحات