همه مطالب : خبر

1397-08-22 14:05

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران شروع به کار کرد

بزرگترین گردهمایی چشم پزشکان ایرانی با حضور بیش از دوهزار چشم پزشک ایرانی و مهمانانی از کشورهای آسیا، اروپا و امریکا رسما آغاز به کار کرد.

صفحات