همه مطالب : خبر

1393-05-15 12:57

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و سلامت شغلی در بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی : دوره آموزشی ایمنی و سلامت شغلی برای کارکنان تاسیسات و خدمات در بیمارستان فارابی برگزارشد. 

1393-05-06 11:00

دکتر هرمز شمس،جایزه ملی خود را به مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اختصاص داد.

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر هرمز شمس فرزند پروفسور محمد قلی شمس بنیانگذار بیمارستان فارابی و پدر چشم پزشکی نوین ایران، جایزه علامه طباطبائی خود را برای تاسیس کرسی پزوهشی چشم پزشکی شمس در مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اختصاص داد.

1393-05-06 10:38

پایگاه تحقیقات جمعیتی بیماری های چشم توسط مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی در کردستان تاسیس می شود.

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر علیرضا لاشئی معاون پژوهشی بیمارستان فارابی از توافق مرکز تحقیقات بیمارستان فارابی با دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای تاسیس یک پایگاه تحقیقات جمعتی اپیدمیولوژی بیماری های چشم در منطقه کردستان خبرداد.

1393-05-06 10:35

همکاری مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی در اجراي پروژه RAAB در سطح دانشگاه علوم پزشكي كردستان

روابط عمومی بیمارستان فارابی: با همکاری مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی طرح ارزيابي سريع نابينايي های قابل پيشگيري ((RAAB در سطح دانشگاه علوم پزشکی کردستان اجرا می شود.

1393-05-02 13:47

برگزاری کارگاه آموزشی شناسائی خطرات وارزیابی ریسک در بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: در راستای پیاده سازی استاندارد ایزو 18000 OHSAS، کارگاه آموزشی "شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک" در بیمارستان فارابی برگزار شد.  

1393-05-02 12:27

سازماندهی کارگروه نوآوری بیمارستان فارابی

روابط عمومی بیمارستان فارابی: اعضای کارگروه نوآوری بیمارستان فارابی در قالب 4 تیم سازماندهی شدند. 

1393-04-31 11:05

یک پيروزي دیگربرای تيم فوتسال بيمارستان فارابی در مسابقات جام ليله القدر

روابط عمومي بیمارستان فارابی: تيم فوتسال بيمارستان فارابی درمسابقات جام ليله القدر بر تیم بیمارستان بهارلو چیره شد. 

1393-04-31 09:20

برگزاری كميته بحران در بيمارستان فارابی

روابط عمومي بیمارستان فارابی: كميته بحران و بلايای بيمارستان فارابی با حضور کارشناسان مدیریت بحران شهرداری منطقه 11 در سالن شوراي این بیمارستان برگزار شد.

صفحات