همه مطالب : پیام تسلیت

1395-12-04 10:46

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به آقای مجید سعیدی، همکار واحد خدمات

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی آقای مجید سعیدی، همکار واحد خدمات این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-11-20 12:26

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به آقایان رحمت اله و محمد حاجی رحیمی

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت خواهر گرامی آقایان رحمت اله حاجی رحیمی، همکار انتظامات و محمد حاجی رحیمی، همکار واحد اطلاعات این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-11-05 11:15

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر گرامي دکتر هادي قديمي

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت پدر دکتر هادي قديمي؛ فلوشيپ اربيت و مجراي اشکي این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-10-12 14:24

پیام تسلیت دکتر صدرالسادات؛ رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر آقای منصور سلیمانی

دکتر سید حسین صدرالسادات، با ارسال پیامی درگذشت پدر گرامی آقای منصور سلیمانی, کارشناس پرستاری بیمارستان فارابی را به وی تسلیت گفت.

1395-10-12 11:10

پیام تسلیت دکتر صدرالسادات؛ رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت برادر سرکار خانم رحیمیان

دکتر سید حسین صدرالسادات، با ارسال پیامی درگذشت برادرگرامی خانم فاطمه رحیمیان، کارشناس بیهوشی بیمارستان فارابی را به وی تسلیت گفت.

1395-10-03 18:52

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همکار

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت مرحوم حسین تیموری، کمک بهیار بخش سرپایی این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-09-13 13:29

پیام تسلیت دکتر صدرالسادات؛ رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت ناگهانی همسرآقای همت جان محمدنیا

دکترسید حسین صدرالسادات، با ارسال پیامی درگذشت ناگهانی همسر گرامی همت جان محمد نیا، همکار خدمات بیمارستان فارابی را به وی تسلیت گفت.

1395-09-13 13:20

پیام تسلیت دکتر صدرالسادات؛ رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت برادر آقای سبزعلی

دکترسید حسین صدرالسادات، با ارسال پیامی درگذشت برادرگرامی حمید سبزعلی کارشناس اتاق عمل بیمارستان فارابی را به وی تسلیت گفت.

صفحات