همه مطالب : پیام تسلیت

2018-05-26 12:48

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همسر دکتر سعیدرضا مهرپور

ریاست بیمارستان فارابی در پیامی درگذشت همسر دکتر سعیدرضا مهرپور، رییس بیمارستان دکتر شریعتی را تسلیت گفت.

2018-03-10 12:29

پیام تسلیت رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پروفسور علی اصغر خدادوست

در پی درگذشت پروفسور علی اصغر خدادوست،  رئیس بیمارستان فارابی پیام تسلیتی به شرح زیر منتشر کرد:

صفحات