همه مطالب : پیام تسلیت

1396-12-19 12:29

پیام تسلیت رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پروفسور علی اصغر خدادوست

در پی درگذشت پروفسور علی اصغر خدادوست،  رئیس بیمارستان فارابی پیام تسلیتی به شرح زیر منتشر کرد:

صفحات