همه مطالب : پیام تسلیت

1397-03-05 12:48

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت همسر دکتر سعیدرضا مهرپور

ریاست بیمارستان فارابی در پیامی درگذشت همسر دکتر سعیدرضا مهرپور، رییس بیمارستان دکتر شریعتی را تسلیت گفت.

صفحات