پیام تسلیت

1395-12-04 10:46

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به آقای مجید سعیدی، همکار واحد خدمات

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی آقای مجید سعیدی، همکار واحد خدمات این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-11-20 12:26

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به آقایان رحمت اله و محمد حاجی رحیمی

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت خواهر گرامی آقایان رحمت اله حاجی رحیمی، همکار انتظامات و محمد حاجی رحیمی، همکار واحد اطلاعات این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-11-05 11:15

پیام تسلیت ریاست بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر گرامي دکتر هادي قديمي

دکترصدر السادات رییس بیمارستان فارابی با صدور پیامی، درگذشت پدر دکتر هادي قديمي؛ فلوشيپ اربيت و مجراي اشکي این بیمارستان را تسلیت گفت.

1395-10-12 14:24

پیام تسلیت دکتر صدرالسادات؛ رییس بیمارستان فارابی به مناسبت درگذشت پدر آقای منصور سلیمانی

دکتر سید حسین صدرالسادات، با ارسال پیامی درگذشت پدر گرامی آقای منصور سلیمانی, کارشناس پرستاری بیمارستان فارابی را به وی تسلیت گفت.

صفحات