پژوهشی

1393-05-06 11:00

دکتر هرمز شمس،جایزه ملی خود را به مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اختصاص داد.

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر هرمز شمس فرزند پروفسور محمد قلی شمس بنیانگذار بیمارستان فارابی و پدر چشم پزشکی نوین ایران، جایزه علامه طباطبائی خود را برای تاسیس کرسی پزوهشی چشم پزشکی شمس در مرکز تحقیقات چشم پزشکی بیمارستان فارابی اختصاص داد.

1393-05-06 10:38

پایگاه تحقیقات جمعیتی بیماری های چشم توسط مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی در کردستان تاسیس می شود.

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر علیرضا لاشئی معاون پژوهشی بیمارستان فارابی از توافق مرکز تحقیقات بیمارستان فارابی با دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای تاسیس یک پایگاه تحقیقات جمعتی اپیدمیولوژی بیماری های چشم در منطقه کردستان خبرداد.

1392-11-13 12:37

اطلاعيه برگزاري برنامه مدون ( پیرچشمی Presbyopia ) در بيمارستان فارابي

روابط عمومي بیمارستان فارابی: گروه و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران برنامه مدون بازآموزي " پیرچشمی Presbyopia " را در بيمارستان فارابي برگزار مي كند.

صفحات