پژوهشی

1395-08-22 14:01

بازدید مسئولین و اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی از نخستین بانک اشک ایرانی

نخستین بانک اشک ایرانی در پژوهشکده علوم بینایی فارابی راه اندازی شده است.

1395-08-09 12:23

برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال1395

كارگاههای مقاله نويسی مقدماتی،پيشرفته و نقد و داوری مقالات توسط  دكتر شاهين آخوندزاده و كارگاه های آموزشیspss جستجوي الكترونيك، محاسبه حجم نمونه،روش تحقيق 1و2 ، مرور نظام مند و متا آنالیز توسط دكتر علی پاشا ميثمی و دكتر كمالی...

1395-07-28 13:40

برگزاری دومین جلسه راه اندازی بوستان حواس(Sensory Garden) در بیمارستان فارابی

به منظور معرفی طرح و جلب مشارکت افراد و سازمان های موثر، دومین جلسه تاسیس بوستان حواس( مهد کودک کودکان کم/ نابینا) در بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-07-27 09:42

انتصاب دکتر سید فرزاد محمدی به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با صدور حکمی از جانب دکتر یونسیان، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سید فرزاد محمدی به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه منصوب شد.

1395-07-11 22:24

برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد.

1395-02-09 01:34
در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی ارائه می‌شود

دستاورد‌های محققان کشور در حوزه ژن‌درمانی بیماری‌های چشم

صفحات