پژوهشی

1395-12-23 00:26

اعطای دومین گرنت ICO-Farabi به دانشور جوان نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

دومینگرنت ICO-Farabi به دکتر محمد رضاخلیلی، برگزیده دانشور جوان نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس اعطا شد.

1395-12-06 09:51

شمس 9/ اعطای حمایل سیمرغ و عنوان طبیب دیدگان به وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس بالاترین نشان افتخار این جشنواره را دریافت کرد.

1395-12-06 02:11

شمس 9/ برگزیدگان نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس معرفی شدند

 برترین‌های نهمین جشنواره چشم‌پزشکی و علوم بینایی شمس در دو دسته رقابتی و غیر رقابتی با حضور دکتر یلدا و دکتر بهادری اساتید پیشکسوت دانشگاه و خانواده پروفسور شمس معرفی و تقدیر شدند.

1395-12-05 23:50

نهمین جشنواره چشم‌پزشکی و علوم بینایی شمس برگزار شد

نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس با معرفی 13 برگزیده بخش رقابتی ، 5 برگزیده بخش غیر رقابتی و اعطای بالاترین نشان خود( طبیب دیدگان به وزیر) بهداشت به کار خود پایان داد.

1395-11-14 12:00

تجلیل از 35 برگزیده در هجدهمین جشنواره ابن سینا

در هجدهمین جشنواره ابن سینا از 14 برگزیده حوزه پژوهشی، 16 برگزیده حوزه آموزشی، 3 برگزیده در بخش ارایه خدمات ویژه و 2 برگزیده دانشگاه تهران قدردانی شد. 

1395-11-13 16:20

دکتر ساسان مقیمی، عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی؛ پژوهشگربرگزیده هجدهمین جشنواره ابن سینا

نفرات برگزیده هجدهمین جشنواره ابن سینا امروز چهارشنبه 13 بهمن 1395 در سه بخش پژوهش، آموزش و ارائه خدمات معرفی و تجلیل شدند.

صفحات